Postbus 1697, 1200 BR Hilversum
085 065 62 44
hilversum@telosbewindenadvies.nl

Tarieven

Kosten bewind
Aan het beschermingsbewind zijn kosten verbonden, de tarieven worden jaarlijkse vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In principe komen de kosten van bewindvoering voor rekening van client. In veel gevallen is het mogelijk om bij de gemeente van uw woonplaats bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van bewindvoering. Deze aanvraag wordt gedaan door de bewindvoerder.

2021Eenpersoons-huishoudenMeerpersoons-huishouden
Maandelijkse kosten – zonder schulden€ 119,69€ 143,58
Maandelijkse kosten – met schulden€ 154,88€ 185,73
Intakekosten€ 676,39€ 810,70
PGB Beheer (jaarlijks)€ 633,83